Phòng kinh doanh NAB Bến Cát

Chứng chỉ tiền gửi

Số liệu chi tiết từng CBNV

Rà soát thống kê KH nợ trên 05 ngày5

KH GẮN MÃ NGÀY 13/01/2023

Rà soát/ đánh giá khoản vay

KH vay chưa có thẻ tín dụng

Nguyên nhân KH tất toán khoản vay